สาเหตุ โรคกระเพาะ

สาเหตุ โรคกระเพาะ
  1. การรับประทานยาบางชนิดที่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร เช่น ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs
  2. การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
  3. กระเพาะติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori
  4. การรับประทานอาหารรสจัด
  5. การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
  6. ความเครียด
  7. การดื่มเครื่องดื่มรสเปรี้ยว น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

ที่มา : อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช