สาเหตุ และการรักษาภาวะเลือด(ประจำเดือน)ออกผิดปกติ

สาเหตุ และการรักษาภาวะเลือด(ประจำเดือน)ออกผิดปกติ

สาเหตุของการมีเลือดประจำเดือนออกผิดปกติที่พบได้บ่อย

1. การทำงานของรังไข่ที่ผิดปกติ
2. การใช้ฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนคุมกำเนิด หรือฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
3. ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์
4. โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์
5. เนื้องอกในระบบสืบพันธุ์ โดยเฉพาะเนื้องอกมดลูกที่เป็นภาวะที่พบได้บ่อย
6. มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ มะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

การรักษาภาวะเลือด (ประจำเดือน) ออกผิดปกติ

การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เป็น เช่น สาเหตุจากรังไข่ทำงานผิดปกติจะรักษาด้วยการใช้ยา เพื่อควบคุมการทำงานของรังไข่ กรณีเป็นความผิดปกติที่เกิดจากเนื้องอกหรือมะเร็งในระบบสืบพันธุ์ จะรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการใช้รังสีรักษา เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : รศ. นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา