สาเหตุของอาการ นอนไม่หลับ

สาเหตุของอาการ นอนไม่หลับ
  1. การสะสมความง่วงระหว่างวันไม่เพียงพอ เช่น มีพฤติกรรมงีบหลับระหว่างวันเยอะเกินไป ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ออกกำลังกาย
  2. นาฬิกาชีวิตซึ่งสัมพันธ์กับการหลั่งของฮอร์โมนเมลาโทนินทำงานผิดปกติ ทำให้ไม่รู้สึกง่วงตามช่วงเวลาที่ควรจะเข้านอน
  3. ระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายทำงานมากเกินไป เช่น คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล มีเรื่องเครียด หรือมีเรื่องให้คิดตลอดเวลา
  4. เกิดความผิดปกติจากโรคอื่น ๆ เช่น โรคลมหลับ โรคหยุดหายใจขณะหลับผู้ป่วยภาวะขาอยู่ไม่สุข เป็นต้น

หากมีปัญหาด้านการนอนหลับควรพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษาและทำการรักษาอย่างถูกต้องเพราะการนอนไม่เพียงพออาจจะทำให้มีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.ปุณทริก ศรีสวาท
ศูนย์นิทราเวช