สารกันเสียคืออะไร?

สารกันเสียคืออะไร?

สารกันเสียที่นิยมใช้ทั่วไป คือ สารกลุ่มในเตรท-ไนไตรท์ สารกลุ่มนี้ช่วยป้องกันและยับยั้งการเน่าเสีย ทำให้เนื้อสัตว์มีสีแดงน่ารับประทาน อาหารที่นิยมใส่สารกันเสีย ได้แก่ เนื้อเค็ม แหนม หมูยอ กุนเซียง ไส้กรอก แฮม เนื้อสด เป็นต้น สารกันเสียเหล่านี้เป็น สารออกซีแดนท์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย การได้รับเกินขนาดที่มักเกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหรือภาวะเมธฮีโมโกลบินได้

การใช้สารกันเสียในอาหาร ทำได้หรือไม่?

กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้สารกันเสียเป็นวัตถุเจือปนอาหารได้ในปริมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่ควรระมัดระวังในกลุ่มเด็กเล็กและผู้มีความไวต่อสารกลุ่มนี้ เช่น ผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ทั้งนี้ไม่ควรรับประทานในปริมาณมาก ๆ หรือต่อเนื่องกันเป็นประจำ

คำแนะนำการเลือกรับประทานอาหารแปรรูป

  • หมั่นสังเกตสีของอาหาร เลือกอาหารแปรรูปที่สีไม่สดเกินความเป็นจริง สีของอาหารต้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกับอาหารก่อนนำมาแปรรูป
  • อ่านฉลาก วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ และข้อมูลของส่วนผสม โดยละเอียดก่อนเลือกซื้อเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช
หน่วยพิษวิทยา ฝ่ายอายุธศาสตร์