สายตาสั้นกับชีวิตติดจอ

สายตาสั้นกับชีวิตติดจอ

🔸 เทคโนโลยีก้าวหน้าทำให้เรามีชีวิตติดจอมากขึ้น ส่งผลให้มีอาการวุ้นตาเสื่อม เนื่องจากการใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง จนกล้ามเนื้อดวงตาเกิดการเกร็งตัว
🗣 ลักษณะอาการ
🔸 สังเกตได้จาก เวลาเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปบริเวณรอบข้าง ภาพจะไม่ชัด พร่ามัว เพราะกล้ามเนื้อคลายตัวได้ช้า
🗣 การบริหารสายตา
🔸 เมื่อจำเป็นต้องใช้สายตาอยู่กับหน้าจอเป็นเวลายาวนาน ให้พักสายตาทุก ๆ 20 นาที ด้วยการมองออกไปในระยะไกล ๆ ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว
🗣 วิธีป้องกัน
🔸 สวมแว่นกรองแสงสีฟ้า
🔸 ใส่ฟิลเตอร์กรองแสงให้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน
🔸 ปรับระดับความสว่างของหน้าจอเพื่อถนอมสายตา
🔸 ท่านั่งต้องรักษาระยะห่างจากหน้าจอต่ำลงไปประมาณ 10-15 องศา

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
ที่มา : รศ. พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

error: Content is protected !!