สัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าจากการทำงาน

สัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าจากการทำงาน

การทำงานนับเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความเครียด กาทำงานอาจทำให้รู้สึกกดดันโดยเฉพาะในช่วง Work from home เนื่องจากมักทำงานไม่เป็นเวลา ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตจนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้

สัญญาณเตือน

 1. รู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อต้องจัดการกับงานในสถานการณ์ที่ตึงเครียด คิดเรื่องงานตลอดแม้ไม่อยู่ที่ทำงาน
 2. เบื่องาน ไม่มีความพอใจในงานที่ทำ
 3. รู้สึกเศร้าหรือไม่มีเวลาเหลือให้ทำกิจกรรมอื่น ๆ (ติดต่อกันเป็นเวลานาน)
 4. รู้สึกไม่สนใจในงานเท่าที่เคย
 5. รู้สึกสิ้นหวัง
 6. ขาดสมาธิกับงาน ความใส่ใจกับงานลดน้อยลง
 7. งานเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้น
 8. ปวดศีรษะ มีการขาดหรือมาสาย อยากเลิกงาน หรือกลับบ้านก่อนเวลาเป็นประจำ
 9. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ลดลงรู้สึกหงุดหงิดง่าย ความอดทนต่ำลง
 10. มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
 11. ต้องพึ่งยานอนหลับ หรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยให้นอนหลับได้

วิธีป้องกันภาวะซึมเศร้าจากการทำงาน

 1. กำหนดเวลาการทำงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาส่วนตัว
 2. ออกกำลังกาย หากิจกรรมอื่นทำ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 3. คุยกับเพื่อนร่วมงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 4. ลองทำกิจกรรมใหม่ ๆ พบเจอผู้คนใหม่ ๆ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ปรับความคิดของตนและเรื่องงานว่าบางอย่างเป็นปัญหาโครงสร้างที่ในความเป็นจริงอาจจะแก้ไขได้ยาก และหากรู้สึกว่ากระทบชีวิตมากเกินไป แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล