สังเกตอาการให้ดี ATK เป็นลบ แต่อาจเสี่ยงเป็นไข้เลือดออก

สังเกตอาการให้ดี ATK เป็นลบ แต่อาจเสี่ยงเป็นไข้เลือดออก

หากผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง แล้วพบว่าผลตรวจเป็นลบ แต่ยังมีอาการเหล่านี้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเป็น “โรคไข้เลือดออก”

  • มีไข้สูง ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะมีอาการไข้ ขึ้นสูงต่อเนื่องได้ถึง 2 – 5 วัน
  • ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย
  • คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาจมีถ่ายเหลวร่วมด้วยได้
  • อาจพบจุดเล็ก ๆ สีแดงใต้ผิวหนัง มีเลือดออกตามไรฟันเลือดกำเดาไหล

หากตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่ยังมีอาการคล้ายไข้หวัดร่วมกับอาการข้างต้นภายใน 48 ชั่วโมง ควรรีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ หรือไม่

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก