สังคมก้มหน้าที่มาของ หลากโรค

สังคมก้มหน้าที่มาของ หลากโรค

พฤติกรรมการก้มหน้าใช้สมาร์ตโฟนต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุของโรคตามมา ดังนี้

นิ้วล็อก

จากการเกร็งมือเพื่อจับและกดจิ้มสมาร์ตโฟนบ่อย ๆหรือถือค้างไว้เป็นเวลานาน

ตาแห้ง สายตาล้า

จากการจ้องหน้าจอที่มีขนาดเล็กติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

สมาร์ตโฟนซินโดรม

ปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ จากพฤติกรรมการก้มหน้าจดจ่ออยู่กับหน้าจอ

ปัญหาด้านการนอน

แสงสีฟ้าจากหน้าจอส่งผลกระทบกับการผลิต สารเมลาโทนินที่ควบคุมการหลับและตื่นทำให้ให้นอนหลับยาก หรือนอนหลับไม่สนิท

โรคกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม

การอยู่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลานาน ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานไม่เต็มที่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงหรือภาวะอ้วน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญหิมภ์พร วิทูรพงศ์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู