สวมหน้ากาก 2 ชั้น เพิ่มการป้องกันโควิด-19

สวมหน้ากาก 2 ชั้น เพิ่มการป้องกันโควิด-19
  1. สวมหน้ากาก 2 ชั้น โดยสวมหน้ากากผ้าด้านนอกคลุมทับหน้ากากอนามัยด้านใน เพื่อให้หน้ากากอนามัยแนบสนิทกับใบหน้าตลอดเวลา
  2. เลือกหน้ากากอนามัยที่มีชั้นกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยน้ำลายกระเด็นไปถึงผู้อื่นเมื่อมีการไอ จาม รวมถึงป้องกันละอองฝอยน้ำลายของผู้อื่นด้วย
  3. เลือกหน้ากากอนามัยที่มีโลหะโค้งดัดได้บริเวณจมูก โดยทุกครั้งที่สวมหน้ากากอนามัย ให้ปรับโลหะส่วนจมูกให้พอดีกับสรีระจมูกของผู้สวมใส่
  4. หากหน้ากากอนามัยไม่แนบสนิทกับใบหน้ามากเพียงพอ ให้ขมวดปมที่หูของหน้ากากอนามัยทั้งสองด้าน ให้ปมอยู่ใกล้กับหน้ากากอนามัยมากที่สุดแล้วพับบของหน้ากากอนามัยบริเวณหูให้เข้าไปด้านในขณะสวมใส่

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ทุกครั้งหลังใช้หน้ากากอนามัย ควรถอดออกโดยหลีกเลี้ยงการสัมผัสด้านนอกของหน้ากากอนามัยให้ได้มากที่สุด พับเป็นชิ้นเล็ก ใส่ในถุงพลาสติกที่ปิดได้สนิทนำไปทิ้งในถังขยะ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ลิติวัฒน์ ศรีประสาธน์