สร้าง สมดุลลำไส้ ด้วย อินนูลิน จาก แก่นตะวัน

สร้าง สมดุลลำไส้ ด้วย อินนูลิน จาก แก่นตะวัน

อินนูลิน (Inulin) คือ ใยอาหารละลายน้ำชนิดฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ หรือพรีไบโอติกส์ (Prebiotics) พบมากในหัวหรือรากของพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรบางชนิด เช่น หอมหัวใหญ่ ชิโครี กระเทียม กล้วยหอม ข้าวบาร์เลย์ และพบมากที่สุดในแก่นตะวัน (erusalem artichoke)

ประโยชน์ของอินนูลิน

  • สร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำใส้ได้ดีโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคอ้วน
  • ทำให้ผู้ที่รับประทานรู้สึกอิ่มมากขึ้น
  • ลดการอักเสบของร่างกาย
  • ส่งผลให้มวลไขมันและน้ำหนักลดลงได้
  • จากงานวิจัยโดยทีมคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พบว่า การรับประทานอินนูลินที่สกัดจากแก่นตะวันด้วยวิธีพิเศษสามารถสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ และไม่ส่งผลข้างเคียงใด ๆ ดังนั้นจึงสามารถพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพสำหรับทุกช่วงวัยได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล