สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เราจะผ่านวิกฤติได้ต้องมีภูมิคุ้มกันหมู่

การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชากรทั่วโลกราว 7,000 ล้านคน ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ได้อย่างน้อย 5,000 ล้านคน หรือประมาณ 10,000 ล้านโดส ซึ่งขณะนี้ประชากรทั่วโลกได้รับวัคซีนประมาณ 1,600 ล้านโดส หรือร้อยละ 16 ของประชากรเป้าหมายทั้งหมด ถือว่าเป้าหมายยังอีกยาวไกล

อัตราเฉลี่ยการฉีดวัคซีนทั่วโลก

ปัจจุบันอัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกเฉลี่ยราว 28 ล้านโดส/วัน อาจใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงบรรลุเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชากรทั่วโลก

อัตราเฉลี่ยการฉีดวัคซีนประเทศไทย

ปัจจุบันประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2.86 ล้านโดส หรือประมาณร้อยละ 2.2 ซึ่งเป้าหมายการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อยู่ที่ 100 ล้านโดส ดังนั้นประชาชนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 3 แสนโดส/วัน ภายในสิ้นปีนี้

คำแนะนำจากแพทย์

จากการศึกษาพบว่า การฉีดวัคซีน AstraZeneca ในผู้ที่มีอายุน้อย หรือกลุ่มวัยทำงาน อาจเกิดผลข้างเคียงมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ เช่น มีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยตัว หรือมีไข้ ซึ่งถือเป็นผลว้างเคียงที่พบได้หลังฉีดวัคซีน โดยจะมีอาการเพียงชั่วคราวเท่านั้นดังนั้น ควรรีบสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ