สงกรานต์ ใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำ เสี่ยงติดเชื้อถึงตาบอด

สงกรานต์ ใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำ เสี่ยงติดเชื้อถึงตาบอด

สาเหตุ

1. น้ำที่เล่นสงกรานต์มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค

2. การเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3. การผสมสีลงในน้ำ

วิธีป้องกัน

1. ผู้มีปัญหาสายตาควรใส่แว่นตาเล่นน้ำ

2. เมื่อมีอาการระคายเคืองตา ตาแดง ตาอักเสบ ให้พบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ที่มา : รศ. นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

Pin It on Pinterest