วิตามินซี กับการป้องกันรักษาหวัด

วิตามินซี กับการป้องกันรักษาหวัด

การรับประทานวิตามินซีทุกวันไม่สามารถป้องกันโรคหวัดในคนทั่วไป แต่อาจช่วยป้องกันได้ในคนที่ออกกำลังกายหนัก หรือมีความเสี่ยงต่อการพร่องวิตามินซี เช่นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สูบบุหรี่เรื้อรัง

วิตามินซี เมื่อรับประทานเป็นประจำอาจช่วยลดระยะเวลาที่ป่วยเป็นไข้หวัดได้ 8% ในผู้ใหญ่ และ 14% ในเด็ก แต่หากกินหลังจากเป็นโรคหวัดแล้ว พบว่า ไม่ช่วยลดระยะเวลาและความรุนแรงของโรค

การรับประทานวิตามินซีเสริมในผู้ป่วยบางกลุ่ม อาจมีผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ ดังนี้

เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนี่วในผู้ป่วยโรคไต
อาจทำให้เกิดภาวะธาตุเหล็กเกินในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

คำแนะนำ

วิตามินซีดูดซึมได้ในปริมาณจำกัด จะดูดซึมได้ดีที่สุด เมื่อรับประทานครั้งละไม่เกิน 200 มิลลิกรัม ส่วนที่เกินจากนี้จะถูกคูดซึมได้น้อยมาก
วิตามินซีถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อนและแสง ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินซีหากเก็บในที่ไม่เหมาะสมจะมีปริมาณวิตามินซีเหลืออยู่น้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
ที่มา : อ. นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ
ฝ่ายอายุรศาสตร์