“วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม” ป้องกันโควิด-19ได้จริงหรือ?

“วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม” ป้องกันโควิด-19ได้จริงหรือ?

คำตอบ : ไม่จริง วัคซีนนี้ป้องกันโรคปอดบวมที่เกิดจากแบคทีเรีย “นิวโมคอคคัส” ส่วนโรคโควิด-19 กิดจากไวรัส “ชาร์สโควี-2” การฉีดวัคชีนนี้จึงไม่สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ วัคชีนนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

  • ออกกำลังกายสม่าเสมอ
  • รักษาและควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
  • หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงโรคระบาด
  • รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
  • พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • ให้ปลายแขนและมือโดนแดดอย่างน้อย 15 นาที ทุกวัน

*ผู้ที่มีสุขภาพดีจะลดโอกาสที่โรคจะลุกลามไปถึงปอด หรือหากโรคลุกลามไปที่ปอดจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงได้เร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล