วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคไต

วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคไต

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดความรุนแรงของโรค ลดการแพร่เชื้อ ลดอาการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคไตต่อการติดโรคโควิด-19

  1. ผู้ป่วยโรคไตมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่าย เนื่องจากไตทำงานผิดปกติ โดยเมื่อติดเชื้อมักจะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น
  2. ผู้ป่วยโรคใตวายที่จำเป็นต้องเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลหลายครั้งต่อสัปดาห์อาจทำให้เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคโควิด-19 ได้มากขึ้น จึงควรเคร่งครัดตามมาตรการการป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยครั้ง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ผู้ป่วยโรคไตที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

  1. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  2. ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนใต โดยรักษาด้วยการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม และล้างไตทางช่องท้อง
  3. ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

ข้อควรระวัง

ผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรืออยู่ในระหว่างการได้รับยากดภูมิคุ้มกันขนาดสูง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนฉีดวัคซีน

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยโรคไตสามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ทุกชนิดที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วผู้ป่วยยังมีโอกาสติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ที่มา : รศ. ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์