วัคซีนโควิด-19 กับผู้ป่วยเอชไอวี

วัคซีนโควิด-19 กับผู้ป่วยเอชไอวี

ผู้ป่วยเอชไอวี (HIV) อยู่ในกลุ่มผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และเมื่อติดเชื้อจะเกิดอาการรุนแรงได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเอชอวีที่มีค่าเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 (CD4) น้อยกว่า 350 เซลล์/มิลลิเมตรจะเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 กับผู้ป่วยเอชไอวี

ผู้ป่วยเอชไอวี (HIV) สามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ทุกชนิดทั้งชนิ้ดเชื้อตาย (Sinovac) ชนิดไวรัสเวกเตอร์ (Astrazeneca) และชนิด mRNA (Pizer) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหว่างวัคชีนโควิด-1 9 กับยาต้านไวรัสเอชไอวี และผู้ป่วยเอชไอวี (HIV) ทุกรายสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระดับซีดี 4 (CD4) หรือปธิมาณไวรัสในเลือด

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

พบอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป เช่น อาการปวด บวม หรือแดงบริเวณแขนข้างที่ฉีด มีใข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หรือรู้สึกอ่อนเพลีย

คำแนะนำหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

  1. สังเกตอาการข้างเคียง หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีผื่นขึ้น มีใช้สูง หายใจเหนื่อยหอบ ควรไปพบแพทย์
  2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือสม่ำเสมอและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน
  3. ในวันที่ดีดวัคซีนสามารถรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีหรือยารักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ ได้ตามปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.นันทนา จำปา