วัคซีนโควิด-19 กับการใช้ยาชาทางทันตกรรม

วัคซีนโควิด-19 กับการใช้ยาชาทางทันตกรรม

ยาชาในการรักษาทางทันตกรรมใช้เพื่อระงับความรู้สึกบริเวณช่องปากระหว่างทำการรักษา และเพื่อบรรเทาอาการปวดภายหลังการรักษา โดยไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกันทั้งก่อนและหลังการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายหลังรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากจำป็นต้องเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่ต้องใช้ยาชาร่วมด้วยสามารถทำได้ภายใต้การรักษาจากทันตแพทย์ในสถานพยาบาล

ประเภทของยาชาที่ใช้ทางทันตกรรม

  1. ยาชาชนิดฉีด
  2. ยาชาชนิดเจล

การใช้ยาชาทางทันตกรรมควรอยู่กายใต้การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานจากทันตแพทย์

คำแนะนำจากทันตแพทย์

ผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีอาการไม่เร่งด่วน ควรเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมก่อนหรือภายหลังรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประมาณ 2-3 วัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่างอาการข้างเคียงที่อาจพบได้จากการรักษาทางทันตกรรม หรืออาการข้างเคียงจากวัคซีน เช่น ภาวะไว้ กรณีมีอาการฉุกเฉินเร่งด่วนทางทันตกรรม สามารถขอคำแนะนำและรับคำปรึกษารวมถึงประเมินอาการจากทันตแพทย์ได้ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ที่มา : ทพญ.ฑิชา ทองระกาศ