วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสตรีตั้งครรภ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสตรีตั้งครรภ์

สตรีตั้งครรภ์อาจมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องไปฝากครรภ์ ในสถานพยาบาลซึ่งมีผู้ป่วยอยู่เป็นประจำ รวมทั้งสตรีตั้งครรภ์มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไป

ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นในสตรีตั้งครรภ์

 • อาจทำให้เกิดการแท้งบุตร
 • ทารกตัวเล็ก
 • เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
 • อาการของโรคอาจมีความรุนแรงมาก
 • เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนทั่วไป

วัคซีนไช้หวัดใหญ่สำหรับสตรีตั้งครรภ์

 • เป็นการป้องกันที่ดีที่สุด สามารถป้องกันการติดเชื้อทั้งในมารดาและทารกในครรภ์
 • ทารกหลังคลอดที่มารดาฉีดวัดชีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ยังมีภูมิต้านทานโรคที่ผ่านมาทางรกซึ่งช่วยลดการติดเชื้อในช่วง 6 เดือนแรก
 • สตรีตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ไม่เกิดการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ เนื่องจากในวัคชีนไม่ได้มีไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่
 • ในช่วงที่มีการระบาดของโรค สามารถให้วัดชีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่สตรีได้ตั้งแต่ตอนวางแผนจะตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรค์ทุกไตรมาส หรือหลังคลอด
 • อาจพบผลข้างเคียงได้บ้าง ได้แก่ เจ็บบริเวณที่ฉีด ปวด ศีรษะ มีไข้ต่ำ ๆ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้หรืออ่อนเพลีย
 • อาการข้างเคียงที่พบมักจะเกิดหลังจากฉีดยาและหายไปได้เองในเวลาไม่เกิน 1-2 วัน ไม่เคยพบการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง หรือ อันตรายถึงชีวิตแต่อย่างใด

สตรีตั้งครรภ์ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ที่ทำการฝากครรภ์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไว้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคอยู่

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ