วัคซีนที่ดีที่สุดขณะนี้ คือ วัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด

วัคซีนที่ดีที่สุดขณะนี้ คือ วัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด

ข้อดีของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

  1. ป้องกันไม่ให้เกิดอาการป่วยรนแรงและเสียชีวิต
  2. ความเสี่ยงในการติดเชื้อลดลง
  3. ป้องกันคนรอบข้างไม่ให้ป่วยหรือติดเชื้อ โดยเฉพาะคนในครอบครัว
  4. ควบคุมโรคโควิด-19 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้

ตัวอย่างเปรียบเทียบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ประเทศอังกฤษ
การให้วัคซีนในสัดส่วนมากกว่า 70% ของประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม ทำให้จากที่เคยมีจำนวนผู้ป่วยหลักหมื่นคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตหลักร้อยถึงหลักพันคนต่อวัน ลดลงเหลือจำนวนผู้ป่วยเพียงหลักพันต้น ๆ ต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตเพียงไม่ถึง 10 คนต่อวัน

ประเทศฝรั่งเศส
ประชาชนส่วนใหญ่กังวลเรื่องอาการข้างเคียงของวัคซีน ทำให้มีผู้ที่ได้รับวัคซีนน้อยกว่าประเทศอังกฤษครึ่งหนึ่ง ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยังคงอยู่เป็นหมื่นคนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนขึ้นไปต่อวัน ทั้ง ๆ ที่ไม่มีภาวะขาดแคลนวัคซีนแต่อย่างใด

คำแนะนำจากแพทย์
ประชาชนชาวไทยจำป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนหมู่มากโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสียทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และเพื่อประโยชน์ของตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ