ลูกน้อยร้องอาละวาด จัดการอย่างไรดี

ลูกน้อยร้องอาละวาด จัดการอย่างไรดี

Temper Tantrum คือ การร้องอาละวาด โวยวาย ล้มตัว ชักดิ้นชักงอของลูกน้อยเป็นการแสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจของเด็ก

  • พบได้บ่อยหลังอายุ 1 ขวบ พบมากขึ้นเมื่ออายุ 2-3 ปี และควรจะดีขึ้นหลังอายุ 4 ปี
  • เด็กอามีปัญหาจากการเลี้ยงดูที่ข้งวดเกินไป และการที่เด็กมีความเป็นตัวของตนเองมากเกินไปจึงเกิดอารมณ์โกรธที่รุนแรง เมื่อไม่ได้ดั่งใจ

คำแนะนำ

  • ระหว่างที่เด็กร้องอาละวาด ไม่ควรตามใจ เพราะหากร้องแล้วได้รับความสนใจ หรือ การตอบสนองเด็กจะไม่เลิกทำสิ่งเหล่านี้ เพราะเข้าใจว่าทำแล้วได้สิ่งที่ต้องการ
  • ผู้ปกครองอาจเลือกใช้วิธีเมินเฉย ให้เด็กอยู่ในมุมสงบ จนกว่าเด็กจะนิ่งลง โดยผู้ปกครองอาจอยู่ใกล้ ๆ ในระยะที่มองเห็นเด็กได้
  • บางครั้งอาจให้ใช้วิธีเบนความสนใจของเด็ก เพราะโดยทั่วไปอาการเหล่านี้ใช้วลาไม่นาน
  • ไม่ควรโวยวาย ดุหรือตำหนิเด็กในขณะนั้น เพราะจะยิ่งทำให้เด็กอาละวาดรุนแรงขึ้น และไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
  • เมื่อเด็กสงบลงแล้ว ผู้ปกครองควรเข้าไปปลอบโยนชักชวนทำกิจกรรมอื่น อาจจะอธิบายเหตุผลสั้น ๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ทำสิ่งนั้น
  • ทุกคนในบ้านที่มีส่วนเลี้ยงดูเด็ก ควรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ