ลมชัก รับมือได้ ไม่ตื่นตระหนก

ลมชัก รับมือได้ ไม่ตื่นตระหนก

อาการชักมักเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง แต่ละครั้งนานประมาณ 1 – 2 นาที ไม่เกิน 5 นาที และจะหยุดเอง หลังชักผู้ป่วยจะค่อย ๆ ฟื้นขึ้นมาเอง

การปฐมพยาบาล ชักแบบเกร็งกระตุกไม่รู้ตัว ปฏิบัติดังนี้

  • เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนหงายและตะแคงหน้า
  • คลายเสื้อผ้าให้หลวม เพื่อให้หายใจได้สะดวก
  • ห้ามใช้ไม้กดลิ้นหรือวัตถุใด ๆ สอดเข้าไปในปากเพราะอาจเกิดอันตรายทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ

ซักเหม่อไม่รู้ตัว ปฏิบัติดังนี้

  • เฝ้าระวังให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันไม่ให้เดินไปที่หน้าต่างหรือบันได ระวังการล้มรอจนกระทั่งอาการชักหายไปผู้ป่วยจะรู้สึกตัวเอง
  • หลีกเลี่ยงการเข้าจับรัดหรือฉุดยื้อผู้ป่วยมากเกินไปเพราะในขณะชักผู้ป่วยไม่รู้ตัว อาจเกิดการต่อสู้และทำให้เกิดอันตราย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.ซูศักดิ์ สิโมทัย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมซักครบวงจร