รู้ทัน ผลข้างเคียงของวัคซีน mRNA ในเด็ก

รู้ทัน ผลข้างเคียงของวัคซีน mRNA ในเด็ก

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย (อาจเกิดขึ้นหลังจากชีดวัคซีนแล้วประมาณ 1 -2 วัน)

  • ปวดกล้ามเนื้อ
  • ท้องเสีย
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดศีรษะ
  • มีไข้ หนาวสั่น

จากงานวิจัยในต่างประเทศ เผยว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนชนิด mRNA นั้น มีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยที่จะเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง บางรายอาจมีอาการเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นแรง เวียนศีรษะ เป็นลม การมองเห็นผิดปกติ รวมถึงอาการชาตามร่างกาย ซึ่งในรายที่มีอาการไม่รุนแรงมากจะสามารถหายเองได้

ผู้ที่มีอาการรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา : อ. ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564