รู้ทันรับมือเมื่อเกิดอุทกภัย

รู้ทันรับมือเมื่อเกิดอุทกภัย

จากหย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านในหลายพื้นที่ อาจทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดปัญหาอุทกภัย เช่น น้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลาก ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ที่ราบลุ่มและริมแม่น้ำ ควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อป้องกันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

เตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย

 1. ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสัญญาณเตือนความผิดปกติต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
 2. จัดเตรียมน้ำสะอาด อาหารสำเร็จรูป หรือยาที่จำเป็น เช่น ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาหยอดตา ยาใส่แผล ผงเกลือแร่ ยารักษาโรคประจำตัว ให้เพียงพอต่อการยังชีพได้อย่างน้อย 3-5 วัน
 3. จดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • 1784 สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค
 4. ศึกษาแนวทางการอพยพและแผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของหมู่บ้าน หรือชุมชน
 5. หากมีสัตว์เลี้ยง ควรเตรียมแผนอพยพสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมอาหารที่จำเป็น
 6. เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในบ้าน หรือระบบไฟสำรองรวมทั้งถุงบรรจุทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมหากจำเป็น
 7. จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ไฟฉาย แบตเตอรี่สำรอง โทรศัพท์มือถือ กรณีการติดต่อขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ภัทราวลัย สิรินารา