รู้จัก SLE โรคภูมิแพ้ตัวเอง

รู้จัก SLE โรคภูมิแพ้ตัวเอง

อาการที่พบ อาจมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงแสดงอาการรุนแรง

ผื่นขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

ผมร่วง

มีแผลในปาก ข้อบวมอักเสบ

ภาวะซีด เกล็ดเลือดต่ำ

ตัวบวม ปัสสาวะเป็นฟอง ไตอักเสบ

สับสน เซื่องซึม ชัก

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
หน่วยโรคใต ฝ่ายอายุรศาสตร์