รู้จัก “โรคปริทันต์อักเสบ” โร้คในช่องปากที่ต้องระวัง

รู้จัก “โรคปริทันต์อักเสบ” โร้คในช่องปากที่ต้องระวัง

สาเหตุ

มีสาเหตุจากคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บริเวณฟันจากการแปรงฟันไม่สะอาดโดยเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในคราบจุสินทรีย์จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เกิดการเสียสมดุล เกิดกระบวนการอักเสบ และเกิดการทำลายของอวัยวะปริทันต์และกระดูกเบ้าฟัน

อาการ

ผู้ป่วยมักมีอาการเหงือกอักเสบบวมแดง ปวดเหงือก มีเลือดออก มีหนอง ฟันโยก หรืออาจพบการมีกลิ่นปาก

คำแนะนำจากทันตแพทย์

  • ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโดยทันตแพทย์อย่างต่อเนื่อง
  • การทำความสะอาดฟันอย่างถูกวิธีเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ออกให้หมดจะสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคปริทันต์ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565
ที่มา : ทพญนภัสสร องค์พิเชฐเมธา
ฝ่ายทันตกรรม