รู้จักโรคลมหลับ ง่วงผิดปกติ อ่อนแอฉับพลัน อันตราย!

รู้จักโรคลมหลับ ง่วงผิดปกติ อ่อนแอฉับพลัน อันตราย!
  • ง่วงผิดปกติกลางวันและหลับเฉียบพลันในเวลาที่ไม่ควร เช่น ขับรถทำอาหาร หรือสนทนา
  • อ่อนแรงเฉียบพลันเมื่อหัวเราะหรือโกรธทำให้คอตก หกลัม โดยยังรู้ตัว
  • ผีอำ คือ รู้สึกตัว แต่ไม่สามารถขยับร่างกายได้มักเกิดขณะกำลังจะตื่น
  • เห็นภาพหลอนขณะที่กำลังจะหลับ
  • มักพบอาการนอนแล้วตื่นบ่อย ๆกลางคืน

หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงอย่างมากอาจหลับหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแรงเฉียบพลันในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมและเกิดอันตรายได้

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.ทายาท ดีสุดจิต
ศูนย์นิทราเวช