รู้จักโรคคาวาซากิ

รู้จักโรคคาวาซากิ

“โรคคาวาซากิ” หรือ “โรคหัดญี่ปุ่น” เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปีที่ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดขนาดกลางทั่วร่างกาย ซึ่งอาจเกิดหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง และเสียชีวิตเฉียบพลันได้

อาการเป็นอย่างไร ?

 • เมื่อลูกมีไข้เกิน นานเกิน 5 วัน
 • อาการที่ต้องสงสัย ได้แก่
  • ปากแดง ลิ้นแดงเป็นตุ่มคล้ายสตรอเบร์รี่
  • ตาแดง โดยไม่มีขี้ตา
  • มือเท้าบวม (ในระยะต่อมาจะมีผิวหนังปลายมือเท้าลอก)
  • มีผื่นขึ้นตามตัว
  • คลำได้ก้อนเล็ก ๆ บริเวณคอ (ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต)

เมื่อมีอาการต้องสงสัย อย่านิ่งนอนใจ

ควรรีบมาพบุกุมารแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรก เพื่อลดโอกาสเกิดหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง และภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

การป้องกัน

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด จึงยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
ที่มา : อ. พญ.อังควิภา ทรัพย์รุ่งเรือง
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์