รับมือเมื่อ ผึ้ง ต่อ แตน ต่อย

รับมือเมื่อ ผึ้ง ต่อ แตน ต่อย
  1. ใช้เทปกาวใสปิดแล้วดึงเหล็กในออกหรือใช้สันมีด, ขอบบัตรเครดิต เขี่ยออก แล้วล้างแผลด้วยน้ำสบู่
  2. ใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นประคบ ลดบวม
  3. รับประทานยาพาราเซตามอล ถ้ามีอาการปวดมาก
  4. รับประทานยาแก้แพ้ เช่น Chlprpheniramine, Loratadine เมื่อมีอาการแพ้
  5. หากแพ้รุนแรง เช่น หายใจลำบาก หน้ามืดเป็นลม คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องมาก ให้รีบเรียกรถพยาบาล 1669

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่มา : นพ.ธนดล โรจนศานติกุล

Pin It on Pinterest