รับประทานอาหารรสเผ็ดดีหรือไม่

รับประทานอาหารรสเผ็ดดีหรือไม่

การรับประทานอาหารรสเผ็ดอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย


ข้อดี

  • ช่วยให้เจริญอาหาร
  • เนื่องจากพริกมีสารแคปไซซิน (Capsaicin ) ช่วยให้กระเพาะอาหารขยายตัวรับอาหารได้มากและนานขึ้น
  • เมื่อรับประทานอาหารรสเผ็ดเป็นประจำลดอาการแสบร้อนในทางเดินอาหารได้ เนื่องจากตัวรับสรแคปไซซินที่อยู่ในยื่อบุทางเดินอาหารมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อถูกกระตุ้นซ้ำบ่อย ๆ จะเกิดความชินและทนได้มากขึ้น ซึ่งตัวรับนี้นอกจากจะรับความรู้สึกเผ็ดแล้ว ยังรับความรู้สึกปวดและแสบร้อนด้วย จึงทำให้ผู้ที่ได้รับประทานอาหารรสเผ็ดต่อเนื่องมีความรู้สึกปวดและแสบร้อนในทางเดินอาหารลดลง


ข้อเสีย

  • ทำให้ปวดแสบร้อนในช่องปากและทางเดินอาหารและถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้นเมื่อรับประทานอาหารเผ็ดในผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารรสเผ็ดเป็นประจำ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ที่มา : ผศ. (พิเศษ) พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล
หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์