รักษาริดสีดวงทวารด้วยเลเซอร์

รักษาริดสีดวงทวารด้วยเลเซอร์

การรักษาโรดริดสีดวงทวารด้วยเลเซอร์ เป็นวิทยาการใหม่โดยใช้เลเซอร์พลังงานสูงเข้าไปทำลายเส้นเลือดที่ผิดปกติ ตอบโจทย์การรักษาในกลุ่มผู้สูงอายุ
🗣ข้อดี
🔘เจ็บแผลน้อย
🔘ใช้เวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดสั้น
🔘ใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1-2 วันที่โรงพยาบาล
🔘ผลข้างเคียงหลังการรักษาน้อยกว่าการผ่าตัด
🔘ผู้ป่วยจะเจ็บแผลน้อยลง แทบไม่มีรอยแผลผ่าตัด
การรักษาริดสีดวงทวารด้วยวิธีใดก็ตาม ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะหายขาดจากโรคโอกาสในการกลับมาของโรคขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหลังการรักษาของผู้ป่วย

ที่มา : รศ. นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ