รักษานิ้วล็อกอย่างไรให้กลับใช้งานได้ดังเดิม

รักษานิ้วล็อกอย่างไรให้กลับใช้งานได้ดังเดิม

ปัจจุบัน โรคนี้พบบ่อยขึ้นในกลุ่มคนทำงานและยุคสังคมออนไลน์ จากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนมากเกินไป ซึ่งมีการใช้มือและนิ้วมือทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งถ้าทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเกิดความผิดปกติของเส้นเอ็นรวมถึงข้อต่อต่าง ๆ ของนิ้วมือได้

การรักษา

  1. รับประทานยา เพื่อลดการอักเสบและอาการปวด
  2. กายภาพบำบัด เช่น การประคบอุ่น การบริหารเส้นเอ็นนิ้วมือ การนวดเบา ๆ และยืดเหยียดนิ้ว และการใช้อุปกรณ์ดามนิ้วมือ
  3. การฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่ เพื่อลดการอักเสบและอาการปวด เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก โดยหลังฉีดส่วนมากจะหายเจ็บ และอาการนิ้วล็อกจะดีขึ้น แต่ไม่ควรฉีดยาถี่เกิน 2 เดือนต่อครั้งในนิ้วเดียวกัน
  4. การรักษาโดยการผ่าตัด ในกรณีที่การรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล

การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้อาการแย่ลง เช่น การใช้สมาร์ตโฟนเป็นเวลานาน การเกร็งนิ้วมือในท่าเดิมเป็นเวลานาน เช่น การหิ้วของหนักโดยใช้นิ้วมือ รวมไปถึงการพักมือเป็นระยะ ๆ ร่วมกับการบริหารมือและนิ้วมือจะลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.ภพ เหลืองจามีกร