ระวัง! ซื้อยาแก้ปวดกินเอง ระวังไตพัง

ระวัง! ซื้อยาแก้ปวดกินเอง ระวังไตพัง

ยาในกลุ่มนี้ เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน นาโพรเซน ไดโคลฟิแนค พอนสแตน โมบิก เซเลเบร็กซ์ และอาร์คอกเซีย เป็นต้น

เนื่องจากยากลุ่มนี้มีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง การทำงานของไตแย่ลง หากใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานใช้หลายตัวซ้ำซ้อนกัน หรือดื่มน้ำน้อยขณะใช้ยาอาจส่งผลให้เกิดภาวะตวายเฉียบพลันได้

ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง จึงควรใช้ยาแก้ปวดตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร ติดตามการรักษาเป็นประจำ ไม่ควรซื้อยารับประทานเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา