รับมืออย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อน้ำท่วม

รับมืออย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อน้ำท่วม

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565
ที่มา : อ. นพ.นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์