ยา กับ นม และ เครื่องดื่ม ที่ห้ามใช้คู่กัน

ยา กับ นม และ เครื่องดื่ม ที่ห้ามใช้คู่กัน
  • ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราไชคลีน และกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (เช่น นอร์ฟล็อกซาซิน) คู่กับ นม การดูดซึมยาลดลง ผลการรักษาอาจไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่
  • ยาขยายหลอดลม คู่กับ ชา/กาแฟ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ เต้นเร็วขึ้น ผู้ป่วยโรคหัวใจควรระวัง
  • ยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย คู่กับ น้ำส้ม การดูดซึมยาลดลง ผลการรักษาอาจไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่
  • ยาลดไขมัน (เช่น ชิมวาสแตติน) คู่กับ น้ำเกรปฟรุต เพิ่มระดับยาในเลือด อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ
  • ยาพาราเซตามอล คู่กับ แอลกอฮอล์ ส่งผลเสียต่อตับ อาจทำให้ตับอักเสบได้หากดื่มเป็นประจำ
  • ยาที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วง (เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ) คู่กับ แอลกอฮอล์ ทำให้ง่วงซึม เดินเซ และกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นเหตุให้ล้ม เกิดอุบัติหตุ หรือได้รับการบาดเจ็บ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล