ยาแก้ปวดไมเกรน – กลุ่มเออร์กอต(Ergot) – ห้ามใช้กับผู้ใด

ยาแก้ปวดไมเกรน – กลุ่มเออร์กอต(Ergot) – ห้ามใช้กับผู้ใด

ยาแก้ปวดไมเกรนในกลุ่มเออร์คอต มักประกอบด้วย เออร์กอตตามีนทาเทรต (ergotamine tartrate) และ แคฟเฟอีน (caffein) ซึ่งมีข้อห้ามใช้ในประชากรกลุ่มพิเศษหลายกลุ่ม ดังนี้

  • เด็กหรือวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • สตรีตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ รวมทั้งสตรีที่ให้นมบุตร
  • ผู้ที่มีการทำงานของดับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง
  • ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้
  • ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือมีอาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
  • ผู้ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือมีอาการช็อค
  • ผู้ที่เคยแพ้ยาในกลุ่มเออร์คอตหรือ แคฟเฟอีน
  • ผู้ที่สูบบุหรี่จัดทั้งชนิดมวนและบุหรี่ไฟฟ้า

ประชากรกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อใช้ยาอาจได้รับอันตรายร้ายแรงจากยาที่ทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล