ยาแก้ปวดทำหัวใจพัง ยิ่งหายเร็ว ยิ่งอันตราย

ยาแก้ปวดทำหัวใจพัง ยิ่งหายเร็ว ยิ่งอันตราย

“ยาแก้ปวดนอกจากทำกระพาะพัง และไตวายแล้ว ยังมีผลต่อเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมองทำให้กิดการอุดตัน หัวใจวาย อัมพฤกษ์ โดยเฉพาะ ยาแก้ปวดที่ส่งผลในการระงับปวดแบบทันที”

ยาแก้ปวตกลุ่ม NSAID แบบมีฤทธิ์ไม่เจาะจง ซึ่งเป็นยาแก้ปวดอักเสบที่ใช้ทั่วไปในไทย ได้แก่

Diclofenac (เช่น Voltaren) Ibuprofen (เช่น Brufen) Naproxen (เช่น Naprosyn)

Meloxicam (เช่น Mobic) Piroxicam (เช่น Feldone) Sulindac (เช่น Clinoril)

Phenyllbutczone Mefenamic acid (เช่น Ponstan)

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID แบบออกฤทธิ์ยับยั้งเจาะจง ได้แก่

Celecoxib (เช่น Celebrex)

Etoricoxib (เช่น Arcoxia)

คำแนะนำ

1. ใช้ยาแก้ปวดเมื่อจำเป็นเท่านั้น หาสาเหตุของการปวดและบรรเทาการปวดด้วยวิธีอื่น

2. หาทางเลี่ยงการใช้ส่วนนั้นมากเกินไป และออกกำลังบริหารให้ถูกท่า หรือใช้ยาถูนวดเป็นหลัก

3. ผู้สูงวัยหรือมีรดประจำตัว ต้องใช้ยาให้น้อยที่สุด หรือปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุทา

Pin It on Pinterest