มีเพศสัมพันธ์ช่วงตั้งครรภ์ได้ไหม

มีเพศสัมพันธ์ช่วงตั้งครรภ์ได้ไหม

ตอบ ในการตั้งครรภ์ปกติที่ไม่มีกาวะแทรกซ้อนใด ๆ สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่งก่อนครบกำหนดคลอด 1 เดือน เพราะถุงน้ำคร่ำจะมีความเหนียวแข็งแรง แตกยาก และปากมดลูกจะผลิตมูกมาป้องกันไม่ให้ซื้อโรคเข้าสู่ถุงการตั้งครรภ์ ส่วนการถึงจุดสุดยอด (orgams) และสารโปรสตาแกลนดินในน้ำอสุจิอาจก่อให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูกได้เล็กน้อย แต่เกิดเพียงชั่วคราวและไม่มีอันตราย

คำแนะนำ

  • สตรีตั้งครรภ์มักมีความต้องการทางเพศลดลง จึงควรปรึกษาและบอกเล่าเรื่องปัญหาที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของตนให้คู่ทราบ เพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน
  • ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ การมีเพศสัมพันธ์อาจเป็นไปตามปกติ แต่เมื่อขนาดครรภ์ใหญ่ขึ้นการนอนหงายอาจทำให้ปวดหลัง จึงต้องปรับเปลี่ยนท่าทางให้เหมาะสม
  • สตรีตั้งครรภ์อาจรู้สึกมีอาการเกร็งหน้าท้องขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือถึงจุดสุดยอด แต่ควรจะเป็นอยู่ไม่กี่นาที หากเป็นนานควรไปพบแพทย์
  • ควรระวังการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หากไม่มั่นใจควรงดการมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ถุงยางอนามัย
  • ในผู้ที่มีประวัติ หรือภาวะแทรกซ้อนบางอย่างของการตั้งครรภ์ที่มีข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่
    • ผู้ที่มีประวัติการแท้ง หรือ การคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อน
    • ครรภ์ปัจจุบันมีภาวะต่อไปนี้ ได้แก่ เลือดออกผิดปกติ ปวดท้องน้อย เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ถุงน้ำคร่ำแตก (น้ำเดิน) ภาวะรกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด

การตั้งครรภ์ไม่ใช่ข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ควรปล่อยให้เข้าใจผิด ทำให้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาลดถอยลงไปขณะตั้งครรภ์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2563

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ