มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน

เป็นโรคที่เซลล์ต้นกำเนิดการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูกมีความผิดปกติส่งผลให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนที่ไม่สามารถเติบโตได้เพิ่มมากขึ้นในไขกระดูกจนทำให้การสร้างเม็ดเลือดอื่นนั้นเสียไป

อาการของโรค

  • ภาวะเลือดออกผิดปกติ
  • เหงื่อออกตอนกลางคืน
  • ปวดกระดูก
  • ติดเชื้อรุนแรง
  • มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง
  • ตับและม้ามโต

การวินิจฉัย

ต้องทำการตรวจเลือดเพื่อดูปริมาณเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดซึ่งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันจะพบปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นอาจถึงหลักแสนได้ หลังจากนั้นจะต้องทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันจริง

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.จันทนา ผลประเสริฐ