มะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวัง

มะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวัง

มะเร็งเต้านมพบสถิติการป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและมีอัตราการเสียชีวิตถึง 1 ใน 3 การตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและการรอดชีวิตได้ดีขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

  • ความเสี่ยงเพิ่มตามอายุ
  • ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่
  • มีประจำเดือนช้าหรือเร็วกว่าปกติ
  • ภาวะเนื้อเต้านมหนาแน่น Homogenous breast dense (ทราบโดยการทำเมมโมแกรม)

ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้

  • ได้รับการฉายรังสีบริเวณทรวงอกตั้งแต่เด็ก
  • ภาวะน้ำหนักเกิน
  • รับประทานฮอร์โมนเพศต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • ผู้หญิงที่ไม่ได้ให้นมบุตรก่อนอายุ 35 ปี
  • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มาก ๆ เป็นประจำ

ควรหมั่นสำรวจตัวเองเพื่อหลีกเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการเอกซเรย์ (เมมโมแกรม) เป็นประจำทุกปี

ที่มา : ผศ. นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายศัลยศาสตร์