มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Malignant Melanoma) เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง พบได้ในประชากรทั่วโลก และยังพบบ่อยมากขึ้นในประชากรไทยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด

อาการ มีลักษณะเป็นจุดน้ำตาลแดงดำ หรือ ขึ้นแดงดำ หรือ บางรายเริ่มจากการเป็นไฝซึ่งอาจมิได้หลายลักษณะ เกิดขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า เล็บ โคนเล็บ

การรักษา การรักษามีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะที่เป็น หากเป็นในระยะเริ่มต้นสามารถผ่าตัดส่วนที่ผิดปกติออกได้ หากป็นมากขึ้นอาจทำการผ่าตัดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด หรือฉายแสง

คำแนะนำ

  • ควรสังเกตความผิดปกติของผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า เลืบ โคนเล็บ ของตนเองเป็นประจำ
  • บุตรหลานควรสังเกตผิวหนังของผู้ปกครอง หรือ ผู้สูงอายุในบ้านเป็นประจำ เพราะผู้สูงอายุส่วนมากมักมีปัญหาสายตา อาจไม่ทันได้สังเกตตัวเอง
  • หากพบไฝหรือ ปื้นขึ้นบริเวณผิวหนัง เป็นระยะวลานาน หรือ มีลักษณะเปลี่ยนไปควรมาพบแพทย์ทันที

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา หากตรวจพบเจอในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอันตราย แต่หากพบในระยะหลังหรือ ขณะที่ลุกลามเป็นแผลแล้ว มีโอกาสเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์