ภาวะ Long COVID ที่ควรรู้

ภาวะ Long COVID ที่ควรรู้

Long COVID คือ ภาวที่ร่างกายยังคงมีอาการของโรคบางอย่างหลงเหลืออยู่แม้จะหายจากโรคโควิด-19 แล้วก็ตาม

อาการที่พบบ่อย

 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ
 • ไอเรื้อรัง
 • เจ็บหน้าอก ใจสั่น
 • การรับรสและกลิ่นผิดปกติ
 • เครียด มีภาวะซึมเศร้า
 • หรือวิตกกังวล
 • ท้องเสีย
 • ผมร่วง
 • ภาวะ Long COVID ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
 • บางอาการจะดีขึ้นภายใน 1 – 2 เดือน เช่น อาการรับรสหรือได้กลิ่น แต่บางอาการอาจใช้เวลากว่า 3 เดือน จึงจะดีขึ้น เช่น อาการอ่อนเพลีย
 • อาการแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางอาการหายได้เร็ว บางอาการอาจหายช้า แต่จะหายได้ในที่สุด
 • ในผู้ป่วยบางราย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หลังการติดเชื้อ 1 – 3 เดือน อาจช่วยให้อาการดีขึ้น

ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก