ภาวะ CVS ช่วง Work From Home

ภาวะ CVS ช่วง Work From Home

ภาว: CVS (Computer Vision Syndrome) คือ กลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยเฉพาะการทำงานแบบ Work From Home ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ใช้สายตาจ้องอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ เท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนตลอดวัน โดยภาวะ CVs มักเกิดกับผู้ที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ต่อเนื่องมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน

อาการ

  • ปวดเมื่อยตา
  • ตาพร่ามัว โฟกัสได้ช้าลง
  • ปวดบริเวณกระบอกตา ปวดศีรษะ หลัง ไหล่ หรือปวดต้นคอร่วมด้วย
  • ตาแห้ง ตาล้า แสบตา เคืองตา
  • ตาไม่สู้แสง

คำแนะนำจากแพทย์

  • กะพริบตาให้บ่อยขึ้น ชดเชยการนั่งจ้องหน้าจออุปกรณ์เป็นเวลานาน
  • ปรับความสว่างในห้องทำงาน และหน้าอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เหมาะสม
  • พักสายตาทุก ๆ ชั่วโมง ตามหลัก 20 : 20 : 20 คือ การพักสายตาจากหน้าจอ และมองออกไปไกลระยะ 20 ฟุต ทุก ๆ 20 นาที เป็นเวลา 20วินาทีต่อครั้ง
  • ปรับระดับการมองจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม โดยจุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ควรห่างจากตาประมาณ 20-28 นิ้ว
  • สวมแว่นสายตาที่เหมาะสม เนื่องจากค่าสายตาที่ผิดปกติ ทำให้ต้องเพ่งหน้าจอเป็นเวลานาน อาจทำให้ปวดกระบอกตาได้

ควรจัดตารางการทำงาน และกิจวัตรประจำวันให้สมดุล หากรู้สึกว่าดวงตามีอาการผิดปกติปวดศีรษะ ปวดตา ตาแห้ง เคืองตา ตามัว ควรปรึกษาจักษุแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ที่มา : อ. นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข