“ภาวะเมธฮีโมโกลบิน” อันตรายร้ายแรงจากสารกันเสีย

“ภาวะเมธฮีโมโกลบิน” อันตรายร้ายแรงจากสารกันเสีย

ข่าวอันตรายที่เกิดจากสารกันเสียในอาหารแปรรูปมีให้เห็นเป็นระยะล่าสุด คือ การเกิดภาวะเมธฮีโมโกลบิน (Methemoglobin)จากการบริโภคไส้กรอกที่มีสารกันเสียมากเกินไป

สารกันเสียที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมอาหาร คือ สารกลุ่มในเตรท-ในไตรท์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารออกซิแดนท์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหากได้รับเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะเมรฮีโมโกลบินได้

ภาวะเมธฮีโมโกลบิน

ทำให้เม็ดเลือดแดงเสียความสามารถในการขนส่งออกซิเจน และเกิดภาวะขาดออกซิเจนขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจเร็ว ตัวเขียว ปากและเล็บเป็นสีม่วงคล้ำ หากรุนแรง จะมีอาการหอบเหนื่อยมาก เลือดเป็นกรด
ความดันโลหิตต่ำและเสียชีวิตได้ หากสังเกตพบ ควรหยุดการรับประทานอาหารนั้น และนำส่งโรงพยาบาลทันทีแพทย์อาจรักษาโดยการให้ออกซิเจน พิจารณาใช้ยาต้านพิษ และอาจให้เลือดหากมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกรุนแรงร่วมด้วย


ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช
หน่วยพิษวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์