ภาวะเปลือกตาหย่อน

ภาวะเปลือกตาหย่อน

ภาวะเปลือกตาหย่อนหรือหนังตาหย่อน (Dermatochalasis) พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากความกระชับของผิวหนังตาลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้หย่อนคล้อยลงมาแต่ในกรณีที่เกิดในผู้ป่วยช่วงวัยอื่น อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือชาติพันธุ์ เช่น ชาวเอเชียที่มีตาชั้นเดียวและมีการสะสมของไขมันใต้ชั้นหนังตามาก ทำให้ชั้นหนังตา

อันตรายของภาวะเปลือกตาหย่อน

  • ทำให้เกิดความไม่สวยงาม
  • ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง
  • อาจมีอาการเมื่อยล้าหน้าผากเนื่องจากใช้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากช่วยยกเปลือกตาบนขึ้นตลอดเวลาอาจทำให้มีรอยย่นที่หน้าผากถาวรได้
  • บางกรณีขนตาอาจถูกหนังตาที่หย่อนกดลงและม้วนเข้าในทำให้กระจกตาดำเป็นแผลหรือระคายเคือง

การรักษา

โดยการผ่าตัดเปลือกตา โดยเลือกตัดบริเวณหนังตาที่ห้อยย้อยลงมาออกอาจทำร่วมกับการผ่าตัดทำตาสองชั้น ผู้ป่วยจะมีอาการบวมหรือเขียวช้ำบริเวณที่ผ่าตัดประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นอาการจะดีขึ้นและกลับมาใกล้เคียงปกติซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร