ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย สังเกตอย่างไร ?

ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย สังเกตอย่างไร ?

ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย คือ ภาวะที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่เร็วกว่าปกติ พบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย 10 เท่า

ลักษณะเบื้องต้น

  • เด็กหญิง มีโตเต้านมหรือเต้านมขึ้นก่อนอายุ 8 ปี
  • เด็กชาย มีอัณฑะขนาดใหญ่ก่อนอายุ 9 ปี
  • เด็กหญิง มีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปีครึ่ง
  • มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ รักแร้ มีสิว มีกลิ่นตัว เด็กชายมีเสียงแตกร่วมด้วย
  • ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการวินิจฉัยของแพทย์

  • เอกซเรย์กระดูก เพื่อดูอายุของกระดูก
  • ตรวจเลือดวัดระดับฮอร์โมนในร่างกาย
  • การตรวจอัลตราซาวนด์ สำหรับเด็กหญิง เพื่อวัดขนาดและดูลักษณะของมดลูกและรังไข่
  • การตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เพื่อหาความผิดปกติในสมอง

ควรหมั่นสังเกตการเจริญเติบโต และความเปลี่ยนแปลงของร่างกายบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบกุมารแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษา เพื่อให้บุตรหลานเติบโตได้อย่างปกติสุขเหมาะสมกับช่วงวัย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2565
ที่มา : ศ. ดร. นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์