ภาวะตาแห้งในผู้ที่ใช้สายตามาก

ภาวะตาแห้งในผู้ที่ใช้สายตามาก

อาการของภาวะตาแห้ง

 • แสบตา ตาแดง และระคายเคืองตา
 • เจ็บตา เคืองตา ขณะใส่คอนแทคเลนส์
 • ตามัว ตาเบลอ โดยเฉพาะเวลาใช้สายตา
 • ในผู้ป่วยบางรายจะมีอาการเมือกหรือขี้ตาเหนียวข้น รวมถึงอาจมีน้ำตาเอ่อล้น

สาเหตุของภาวะตาแห้ง

 • การสูบบุหรี่
 • การใส่คอนแทคเลนส์
 • อากาศแห้ง
 • ใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นเวลานาน
 • รับประทานยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาแก้แพ้ ยานอนหลับ
 • มีโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น โรคไทรอยด์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคแพ้ภูมิตัวเอง มีภาวะเปลือกตาอักเสบ หรือหนังตาม้วนเข้า-ออกผิดปกติ

การป้องกันภาวะตาแห้ง

 • งดสูบบุหรี่
 • กะพริบตาให้บ่อยขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • หลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน
 • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้น้ำตาระเหยเร็ว เช่น ลมเป่าหน้า สภาวะอากาศแห้ง
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการสร้างน้ำตา เช่น OMEGA-3 พบมากในปลา อาหารทะเล ถั่วเมล็ดพืช กล้วย

การดูแลอาการตาแห้งเบื้องต้น
พักสายตาจากการทำงานตามสูตร 20-20-20 ทุก 20 นาที พักสายตา 20 วินาที มองสิ่งที่อยู่ห่างออกไป 20 ฟุต

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

error: Content is protected !!