ภาวะตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์

ภาวะตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์ ถือเป็นยาหลักตามแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

การเกิดภาวะตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีเมลานิน ที่เป็นผลจากการที่ร่างกายดูดซึมยาฟาวิพิราเวียร์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่บริเวณจอตา ถุงหุ้มแก้วตา ในผู้ป่วยบางรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสีเกิดขึ้นที่บริเวณเล็บและน้ำลายทำให้เกิดเป็นสีฟ้าขึ้น

ตาสีฟ้ากับการมองเห็นของผู้ป่วยโควิด-19

ภาวะตาสีฟ้าเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ แม้ว่าจากรายงานในปัจจุบันพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในระยะยาว เพราะอาจเกิดการมองเห็นที่ลดลงในอนาคต รวมทั้งต้องศึกษาข้อมูลในระยะยาวต่อไป

คำแนะนำจากแพทย์

ภาวะตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์สามารถหายได้เองเมื่อหยุดใช้ยา หากผู้ป่วยรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์และมีผลกระทบต่อการมองเห็น ควรแจ้งแพทย์ที่ดูแลรักษาทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
ที่มา : รศ. พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ