ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
  1. เศร้า รู้สึกแย่ เกือบตลอดเวลา
  2. เบื่อหน่าย ทำอะไรก็ไม่สนุก ไม่รู้สึกดี
  3. หงุดหงิดง่าย
  4. บริโภคอาหารลดลง
  5. ไม่อยากออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
  6. รู้สึกไร้ค่า
  7. นอนไม่หลับ
  8. คิดไปเองว่าไม่สบายแต่ร่างกายเป็นปกติ
  9. พูดคุยกับคนรอบข้างลดลง

คำแนะนำจากแพทย์

หากพบว่าผู้สูงอายุมีอาการข้างต้นมากกว่า 2 สัปดาห์ ญาติหรือผู้ดูแลควรดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น การรับฟังด้วยความใส่ใจ การดูแลให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและเข้าพบแพทย์ตามนัด การดูแลโภชนาการอย่างเหมาะสม กระตุ้นให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงออกกำลังกาย ดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเป็นต้น นอกจากนี้การพาผู้สูงอายุไปพบปะครอบครัว ญาติ และเพื่อน (ทั้งพบหน้าและออนไลน์) ก็ยังเป็นการช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นด้วย (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิด-19)

ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564