ฟิตร่างกายสู้ COVID

ฟิตร่างกายสู้ COVID

รู้หรือไม่? การออกกำลังแบบแอโรบิกหรือการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่อง ความเหนื่อยระดับที่สามารถพูดสื่อสารเป็นประโยคได้ วันละ 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์ หรือ 150 นาที/ สัปดาห์

  • ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  • ลดความเครียด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและหัวใจ

ข้อควรระวัง

  • ไม่หักโหมออกกำลังมากจนเกินไป
  • ควรหยุดออกกำลังหากมีอาการหอบเหนื่อย
  • หายใจไม่ทัน ใจสั่น หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563

ที่มา : อ.พญ.ฑิมภ์พร วิฑูรพงศ์