ฟันคุดคืออะไร อันตรายแค่ไหน

ฟันคุดคืออะไร อันตรายแค่ไหน

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถโผลขึ้นมาบนช่องปากได้ตามปกติ หรือโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วนพบบ่อยช่วงอายุ 17-25 ปี

อาการ

  1. มีอาการปวดมาก แต่ไม่สามารถระบุซี่ฟันได้
  2. มีอาการบวม เป็นหนอง เพราะเหงือกอักเสบ
  3. บางรายอาจปวดศีรษะร่วมด้วย เพราะอาจเกิดการกดทับเส้นประสาทที่รากฟัน
  4. ฟันใกล้เคียงอาจถูกดันจนทำให้โยก หรือหักได้
  5. บางรายอาจไม่พบอาการปวด

การรักษา

หากปวดมากทันตแพทย์อาจให้ยาเพื่อบรรเทาการปวดก่อน แล้วจึงนัดเพื่อผ่าออก ผู้ที่สงสัยว่ามีฟันคุด ควรพบทันตแพทย์เพื่อเอกชเรย์ และรับการรักษาที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

ที่มา : ทพญ.ธนิตา ณรงค์เดช